f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/01/2563 72,462.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 20/01/2563 17,449.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหัวชูเสาเข็ม แกน 1 นิ้ว จำนวน 36 อัน 20/01/2563 17,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/01/2563 15,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 102,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 400 ขด 17/01/2563 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๓๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/02/2563 855,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 27,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 11,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกระดาษชานอ้อย ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 10 มม. จำนวน 10 แผ่น 16/01/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2563 779,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2563 553,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2563 2,143,884.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 26,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,089 รายการ