f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 282,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 1020 ขด 05/06/2563 183,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 04/06/2563 307,518.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายจี้คอนกรีต ขนาด 1 1/2นิ้ว ยาว 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เส้น 29/05/2563 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อไดร์ชาร์จ 24 โวล์ จำนวน 1 ลูก 29/05/2563 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 รายการ 29/05/2563 128,062.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปั้มแย็ก จำนวน 1 ชิ้น 28/05/2563 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อยางนอก-ใน-รอง 1100-20 (ดอกสร้อย)ผ้าใบ14ชั้น จำนวน 4 ชุด 28/05/2563 56,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเสาล้มลุก สูง 80 ซม. พร้อมน๊อต จำนวน 150 อัน 02/06/2563 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/06/2563 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 57,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 02/06/2563 100,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสะพาน คสล. เดิม จำนวน ๑ LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2563 1,676,117.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2563 572,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อคอนกรีต ขนาด 0.80x1.20 ม. จำนนวน 1 งาน 01/06/2563 234,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,551 รายการ