f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/06/2563 13,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 118,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 31,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 บาน 09/06/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 05/06/2563 16,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 05/06/2563 47,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัดุยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 69,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อคอนกรีต ขนาด 0.40x1.20 ม. จำนวน 1 งาน 09/06/2563 63,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/06/2563 19,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/06/2563 6,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/06/2563 211,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ 09/06/2563 29,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/06/2563 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/06/2563 20,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อโซ่รัดเครื่องจักร ขนาด 3/8"x6m. จำนวน 2 เส้น 08/06/2563 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,551 รายการ