f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 21,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
152 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2563 73,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
153 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12/02/2563 6,893.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
154 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 35,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
155 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.83 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.40 มม. จำนวน 498 ตรม. 11/02/2563 89,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
156 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ 9 รายการ 11/02/2563 42,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
157 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11/02/2563 49,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
158 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2563 19,876.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
159 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
160 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/02/2563 20,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
161 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 07/02/2563 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
162 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมยานพาหนะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 06/02/2563 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
163 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/02/2563 94,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
164 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 05/02/2563 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
165 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 05/02/2563 21,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 1,203 รายการ