f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกรวยจราจรสูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมพ่นชื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 จำนวน 30 อัน 19/02/2563 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 43,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/02/2563 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 200 ขด 18/02/2563 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2563 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/02/2563 164,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2563 13,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูน Non Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 70 ถุง 17/02/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ 14/02/2563 38,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/02/2563 68,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/02/2563 55,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.107 จำนวน 20 ท่อน 13/02/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน 1050 ตรม. 13/02/2563 392,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,203 รายการ