f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/06/2563
no image
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดอื่นๆ (งานเงินทุนหมุนเวียน)
2 01/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
3 27/05/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามวุฒิ ตำแหน่งช่างโยธา
4 12/05/2563
no image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
5 27/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
6 16/04/2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองพระอุดมได้ติดต่อให้บริการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19
7 03/04/2563 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 02/04/2563 รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
10 01/04/2562 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 107
11 23/01/2562 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
12 22/11/2561 ศูนย์สรา้งและบูรณะสะพานที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน สทล.13