f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/08/2563 กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2563
2 24/07/2563 พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563
3 23/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามวุฒิ ในตำแหน่ง นายช่างโยธา
4 16/06/2563
no image
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
5 12/06/2563
no image
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน
6 11/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นายช่างโยธา, ช่างโยธา
7 05/06/2563
no image
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดอื่นๆ (งานเงินทุนหมุนเวียน)
8 01/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
9 27/05/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามวุฒิ ตำแหน่งช่างโยธา
10 12/05/2563
no image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
11 27/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
12 16/04/2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองพระอุดมได้ติดต่อให้บริการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19
13 03/04/2563 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 02/04/2563 รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน