f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ 01/07/2563 21,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/06/2563 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/06/2563 7,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 46,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 15,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อไฟกระพริบ Solar Power ขนาด 180 มม. รุ่น H-868 A 2 ด้าน จำนวน 4 ดวง 29/06/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูน Non-Shrink จุ 25 กก. จำนวน 20 ถุง 29/06/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/06/2563 21,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/06/2563 6,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม จำนวน ๑ LS. โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563 1,677,957.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจ้างทำการขนส่ง-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563 572,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ปูน Repair Poly Mortar นน. จุ 25 กก./ถุง จำนวน 100 ถุง 26/02/2563 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อ VALVE SOLENOID จำนวน 2 ชิ้น 25/06/2563 29,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,551 รายการ