f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมระบบสตาร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 9 รายการ 20/02/2563 30,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อไดร์สตาร์ท จำนวน 1 ลูก 20/02/2563 24,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 79,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 20/02/2563 28,751.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 19/02/2563 5,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 19/02/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสลิง ขนาด 1 1/4" จำนวน 45 เมตร 19/02/2563 22,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 16,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมตัววัดความยาวบูมพร้อมเปลี่ยนสายไฟข้างบูม จำนวน 1 งาน 18/02/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/02/2563 12,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 30,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 17/02/2563 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 32,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,089 รายการ