f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2563 19,876.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/02/2563 20,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 07/02/2563 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมยานพาหนะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 06/02/2563 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/02/2563 94,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 05/02/2563 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 05/02/2563 21,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 05/02/2563 6,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์ม จำนวน 1 บาน 05/02/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 4 ชิ้น 04/02/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 5,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 04/02/2563 11,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 03/02/2563 26,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 03/02/2563 22,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,089 รายการ