f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 19/06/2563 43,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อผ้าใบอย่างหนา ขนาด 7x9.00 เมตร จำนวน 2 ผืน 19/06/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/06/2563 23,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างปูยาง จำนวน 1 งาน 17/06/2563 296,700.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูน Non Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 50 ถุง 16/06/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/06/2563 46,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 29,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 15/06/2563 325,494.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/06/2563 17,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/06/2563 232,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5000 ลิตร 12/06/2563 97,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 18,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อโฟมแท่ง ขนาด 15 ซม. x 15 ซม. ยาว 2.40 เมตร จำนวน 320 แท่ง 11/06/2563 62,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสงตะข่ายดำ แถบบสะท้อนแสงสีเขียว ฟรีไซต์ จำนวน 16 ตัว 11/06/2563 11,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสงตะข่ายดำ แถบสะท้อนแสงสีเขียว ฟรีไซต์ จำนวน 24 ตัว 10/06/2563 16,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,551 รายการ