f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสลิง ขนาด 1 1/4" จำนวน 45 เมตร 19/02/2563 22,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 16,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมตัววัดความยาวบูมพร้อมเปลี่ยนสายไฟข้างบูม จำนวน 1 งาน 18/02/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/02/2563 12,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 30,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 17/02/2563 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 32,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ 17/02/2563 122,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 35,664.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/02/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2563 31,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/02/2563 50,528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็ก H-Beam ขนาด 300x300x10x15 ยาว 6.00 ม. มอก.1227 จำนวน 18 ท่อน 19/02/2563 246,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 11,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,203 รายการ