f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/01/2563 135,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/01/2563 40,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 118,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/01/2563 50,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ 22/01/2563 73,994.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 147,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 121,356.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างติดตั้งกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์ม จำนวน 1 บาน 21/01/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10.00 ม. มอก.20 จำนวน 200 เส้น 21/01/2563 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 21/01/2563 42,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 240 ขด 21/01/2563 43,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อไฟกระพริบ Solar Power ขนาด 180 มม. รุ่น H-868 A 2 ด้าน จำนวน 12 ดวง 21/01/2563 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 500 ขด 21/01/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค (เท้าช้างหลังซ้าย) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 9 รายการ 17/01/2563 86,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,089 รายการ