f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมกระบอกตีนช้าง จำนว 1 งาน 05/06/2563 86,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 05/06/2563 77,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหม้อลมเบรค จำนวน 1 ลูก 04/06/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/06/2563 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/05/2563 22,864.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 8,380.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 6,259.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร มอก.107 จำนวน 30 ท่อน 08/06/2563 58,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 12,556.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 7,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 8,340.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อท่อเหล็กดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.107 จำนวน 20 ท่อน 05/06/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 05/06/2563 141,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 118,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อผ้าใบอย่างหนา ขนาด 7x9.00 เมตร จำนวน 2 ผืน 05/06/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,551 รายการ