f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นเหล็กขนาด ๐.๑๕ x ๒.๐๐ x ๐.๐๑๖ ม. มอก.๑๔๗๙ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ จำนวน ๑,๔๖๘ แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563 1,614,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นกลม RB๙ SR๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มอก.๒๐-๒๕๕๙ จำนวน ๑๓,๒๓๙ เส้น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563 1,125,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/06/2563 10,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 23/06/2563 5,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/06/2563 41,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 23/06/2563 326,938.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2563 672,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 6 มม. จำนวน 10 แผ่น 22/06/2563 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/06/2563 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Engineering Grade หน้า 24 นิ้ว จำนวน 50 หลา 22/06/2563 46,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 22/06/2563 194,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/06/2563 39,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2563 54,856.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/06/2563 37,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 19/06/2563 13,268.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,551 รายการ