f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูน Non Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 70 ถุง 17/02/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ 14/02/2563 38,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/02/2563 68,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/02/2563 55,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.107 จำนวน 20 ท่อน 13/02/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน 1050 ตรม. 13/02/2563 392,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 21,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2563 73,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12/02/2563 6,893.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 35,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.83 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.40 มม. จำนวน 498 ตรม. 11/02/2563 89,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ 9 รายการ 11/02/2563 42,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11/02/2563 49,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,089 รายการ