f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
991 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อดอกเจาะกระแทกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว จำนวน 6 ดอก 25/07/2562 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
992 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไม่น้อยกว่า 220 กก./ลบม. จำนวน 27 ลบม. 25/07/2562 48,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
993 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/07/2562 15,276.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
994 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ 2 รายการ 25/07/2562 15,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
995 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อชุดความร้อน 1 ชิ้น 24/07/2562 30,887.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
996 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร 2 รายการ 23/07/2562 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
997 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 เมตร จำนวน 1058 ตรม. 23/07/2562 380,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
998 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 23/07/2562 40,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
999 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 23/07/2562 47,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1000 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ชนิด Engineering Grade หน้า 24 นิ้ว จำนวน 100 หลา 23/07/2562 93,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1001 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.107 จำนวน 50 ท่อน 23/07/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1002 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 23/07/2562 55,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1003 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 23/07/2562 89,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1004 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2562 680,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1005 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ณ โครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562 2,156,786.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 991 ถึง 1,005 จาก 1,551 รายการ