f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
991 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อตาข่ายเขียวกั้นวัสดุ ขนาด 2x100 เมตร จำนวน 3 ม้วน 18/01/2562 8,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
992 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 17/01/2562 382,471.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
993 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อตาข่ายถัก เบอร์ 10 สูง 1.50 เมตร ยาว 10.00 ม. ตาห่าง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้วหนา 3.2 มม. จำนวน 10 ม้วน 17/01/2562 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
994 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อพุกสกรู HUS3-H 10x90 35/15/5 จำนวน 500 ชิ้น 16/01/2562 29,906.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
995 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/01/2562 24,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
996 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 16/01/2562 88,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
997 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 41,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
998 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อ จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 378,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
999 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/01/2562 42,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1000 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายซิปหน้าติดแถบสะท้อนแสงสีเขียว ขนาด 3 นิ้ว พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานด้านหน้า - ด้านหลัง จำนวน 20 ตัว 14/01/2562 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1001 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/01/2562 30,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1002 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 10/01/2562 38,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1003 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 10/01/2562 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1004 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 38,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1005 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 10/01/2562 28,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 991 ถึง 1,005 จาก 1,089 รายการ