f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1036 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ 18/02/2562 69,734.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1037 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 15/02/2562 26,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1038 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/02/2562 19,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1039 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหลอดไฟไซเรนท์ 220 โวล์ท 40 วัตต์ จำนวน 100 หลอด 15/02/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1040 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/02/2562 18,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1041 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายซิปหน้าติดแถบสะท้อนแสงสีเขียว ขนาด 3 นิ้ว พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ด้านหน้า - ด้านหลัง จำนวน 10 ตัว 14/02/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1042 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/02/2562 81,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1043 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 14/02/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1044 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/02/2562 12,055.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1045 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 12/02/2562 388,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1046 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/02/2562 16,683.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1047 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/02/2562 10,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1048 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ 12/02/2562 62,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1049 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม และไม้อัดยาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01/03/2562 1,715,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1050 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/07/2562 1,062,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,203 รายการ