f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1006 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 100 เมตร 27/02/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1007 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดอื่นๆ (ยางรถยนต์เก่าขนาดต่างๆ , เศษเหล็กรวมทั้งอะไหล่เก่า) งานเงินทุนหมุนเวียน 26/02/2562 12,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1008 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดอื่นๆ (ยางรถยนต์เก่าขนาดต่างๆ , เศษเหล็กรวมทั้งอะไหล่เก่า) งานเงินทุนหมุยเวียน 26/02/2562 12,305.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1009 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 16,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1010 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ท่อเหล็กอาบสังกะสี 0 1" หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 12 ท่อน 25/02/2562 8,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1011 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 25/02/2562 162,554.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1012 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/02/2562 243,831.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1013 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/02/2562 63,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1014 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กกล่องขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 40 ท่อน 25/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1015 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจ้างทำแบบเหล็กหล่อ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2562 1,380,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1016 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๕๐ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๗๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2562 1,863,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 747,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1018 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2562 2,418,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1019 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 3,579,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1020 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 22/02/2562 42,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,006 ถึง 1,020 จาก 1,203 รายการ