f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1021 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 22/02/2562 37,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1022 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 22/02/2562 34,785.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1023 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/02/2562 26,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1024 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ 22/02/2562 69,906.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1025 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/02/2562 72,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1026 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 21/02/2562 40,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1027 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/02/2562 52,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1028 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ 21/02/2562 54,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1029 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 21/02/2562 10,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1030 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 20/02/2562 21,528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1031 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 ksc มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบม. จำนวน 6 ลบม. 20/02/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1032 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 55,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1033 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2562 41,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1034 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เหล็ก H-Beam ขนาด 250x250x9x14 ยาว 6.00 เมตร มอก.1227 จำนวน 30 ท่อน 18/02/2562 345,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1035 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/02/2562 70,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,021 ถึง 1,035 จาก 1,203 รายการ