f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
976 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 12,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
977 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 25/01/2562 388,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
978 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 13/02/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
979 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อ จำนวน 3 รายการ 22/01/2562 485,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
980 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
981 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นเหล็ก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 4 มม. จำนวน 6 แผ่น 22/01/2562 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
982 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/01/2562 29,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
983 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/01/2562 16,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
984 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อดอกกระแทกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว จำนวน 8 ดอก 22/01/2562 22,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
985 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/01/2562 72,784.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
986 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/01/2562 24,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
987 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 18/01/2562 17,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
988 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ไม้เสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ยาว 5 เมตร จำนวน 300 ต้น 18/01/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
989 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 18/01/2562 64,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
990 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นยางรองคาน ขนาด 1x15x100 ซม. จำนวน 192 แผ่น 18/01/2562 53,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,089 รายการ