f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
961 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 22/03/2562 62,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
962 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้อัดยาง และไม้เสากลม จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ 18/04/2562 2,189,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
963 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ 14/05/2562 2,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
964 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ 18/04/2562 945,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
965 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ 18/04/2562 2,214,203.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
966 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/03/2562 19,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
967 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 20/03/2562 42,222.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
968 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 390 ขด 19/03/2562 70,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
969 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 1500 ขด 19/03/2562 270,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
970 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว จำนวน 10 เส้น 19/03/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
971 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกระสอบป่าน จำนวน 200 ใบ 19/03/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
972 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2562 217,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
973 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อ จำนวน 2 รายการ 19/03/2562 395,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
974 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 19/03/2562 9,619.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
975 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 25 มม. จำนวน 5 แผ่น 18/03/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,203 รายการ