f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
946 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/03/2562 19,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
947 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 26/03/2562 31,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
948 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/03/2562 46,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
949 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ 50 กก. มอก.15 จำนวน 40 ถุง 25/03/2562 5,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
950 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
951 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/03/2562 10,122.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
952 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 18/04/2562 1,777,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
953 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 16/08/2562 3,335,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
954 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 10/05/2562 988,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
955 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๒๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 18/04/2562 790,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
956 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 18/04/2562 4,975,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
957 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/03/2562 34,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
958 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2562 88,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
959 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2562 38,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
960 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้า 4 มม. มอก.49-2528 จำนวน 40 ห่อ 22/03/2562 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 946 ถึง 960 จาก 1,203 รายการ