f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
931 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้า 2.6 มม. มอก.49-2528 จำนวน 50 ห่อ 02/04/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
932 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/04/2562 45,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
933 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๒๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง 14/05/2562 1,903,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
934 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อหินใหญ่ขนาด ๑๕-๒๐ ซม. จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 14/05/2562 650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
935 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง 26/06/2562 710,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
936 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/03/2562 17,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
937 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหมึกถ่ายเอกสารสีดำ จำนวน 3 ตลับ 28/03/2562 20,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
938 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้า 4 มม. มอก.49-2528 จำนวน 40 ห่อ 27/03/2562 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
939 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายไฟดำอลูมิเนียม เบอร์ 16 จำนวน 6 ม้วน 27/03/2562 6,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
940 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/03/2562 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
941 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/03/2562 38,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
942 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 26/03/2562 23,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
943 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 26/03/2562 5,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
944 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 4.5 มม. จำนวน 16 แผ่น 26/03/2562 54,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
945 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 26/03/2562 26,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 931 ถึง 945 จาก 1,203 รายการ