f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 8 รายการ 09/12/2562 91,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 09/12/2562 98,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อคอมเพรชเซอร์แอร์ จำนวน 1 ลูก 06/12/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายจี้คอนกรีตขนาด 1 1/4" ยาว 4 เมตร จำนวน 2 เส้น 06/12/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อโช๊คอัพหน้าซ้าย-ขวา จำนวน 2 ชิ้น 06/12/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 06/12/2562 47,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมหม้อน้ำและอัดผ้าเบรค จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสลิงขนาด 5/8" จำนวน 180 เมตร 04/12/2562 52,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 04/12/2562 112,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น 04/12/2562 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 20,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 18,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 900 รายการ