f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 25/06/2563 82,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อยางนอก-ใน-รอง ขนาด900-20 (ดอกสร้อย)14ชั้น จำนวน 6 ชุด 24/06/2563 75,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 24/06/2563 19,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อEpoxy เสียบเหล็ก A+B (2 กก.) จำนวน 20 ชุด 25/06/2563 23,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ชนิด Engineering Grade หน้า 24 นิ้ว จำนวน 50 หลา 25/06/2563 46,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 25/06/2563 32,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/06/2563 17,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่นๆ(ของใช้สิ้นเปลืองโรงงาน) จำนวน 14 รายการ 23/06/2563 42,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด12โวล์ท 70 แอมป์ จำนวน 4 ลูก 23/06/2563 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อยางนอก-ใน-รอง ขนาด900-20 (ดอกสร้อย)14ชั้น จำนวน 4 ชุด 23/06/2563 50,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร มอก.277-2532 จำนวน 30 ท่อน 24/06/2563 22,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/06/2563 19,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/06/2563 37,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24/06/2563 10,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2563 2,129,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,551 รายการ