f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ 17/02/2563 122,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 35,664.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/02/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2563 31,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/02/2563 50,528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเหล็ก H-Beam ขนาด 300x300x10x15 ยาว 6.00 ม. มอก.1227 จำนวน 18 ท่อน 19/02/2563 246,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 11,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกรวยจราจรสูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมพ่นชื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 จำนวน 30 อัน 19/02/2563 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/02/2563 43,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/02/2563 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 200 ขด 18/02/2563 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2563 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/02/2563 164,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2563 13,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,089 รายการ