f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1081 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 88,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1082 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 43,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1083 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 28/01/2562 43,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1084 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อค้ำยันเสาดึงดัน ขนาด 90 ซม. จำนวน 30 ตัว 28/01/2562 47,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1085 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 88,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1086 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 56,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1087 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อหินเกล็ด จำนวน 20 ลบม. 25/01/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1088 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 177,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1089 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 88,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1090 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 12,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1091 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 25/01/2562 388,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1092 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 13/02/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1093 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างทำแบบเหล็กหล่อ จำนวน 3 รายการ 22/01/2562 485,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1094 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1095 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นเหล็ก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 4 มม. จำนวน 6 แผ่น 22/01/2562 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,081 ถึง 1,095 จาก 1,203 รายการ