f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1066 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/02/2562 48,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1067 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกรวยจราจรสูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง (พร้อมพ่นชื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3) จำนวน 20 อัน 04/02/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1068 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/02/2562 8,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1069 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/02/2562 7,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1070 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 04/02/2562 382,471.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1071 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/01/2562 16,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1072 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1073 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 31/01/2562 22,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1074 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 31/01/2562 6,021.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1075 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อร่มสนาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 นิ้ว จำนวน 20 คัน 31/01/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1076 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 29/01/2562 24,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1077 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อแผ่นยางรองคาน ขนาด 1x15x100 ซม. จำนวน 72 แผ่น 29/01/2562 20,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1078 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 880 ขด 29/01/2562 158,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1079 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 130 ขด 29/01/2562 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1080 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ปูน Non-Shrink น้ำหนักบรรจุถุงละ 25 กก. จำนวน 350 ถุง 28/01/2562 87,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,066 ถึง 1,080 จาก 1,203 รายการ