f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง นายช่างโยธา,ช่างโยธา
ลงวันที่ 25/11/2563

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง นายช่างโยธา,ช่างโยธา 19 ดาวน์โหลด

'