f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ขอทำการปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณจุดกลับรถสะพานคลองบ้านพร้าว
ลงวันที่ 04/10/2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) โดยนางปราณี ชาวประทีป นายช่างโยธาอาวุโส ขอทำการปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณจุดกลับรถสะพานคลองบ้านพร้าว ทางหลวงหมายเลข 347 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อซ่อมแซมเสาตอม่อ ระหว่างวันที่ 15 - 31 ต.ค. 65

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

'