f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 สพ.3/นท.12/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 สพ.3/บท.13/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564 สพ.3/บท.11/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2564 สพ.3/พอ.10/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจ้างทุบรื้อสะพานคอนกรีตเดิม จำนวน ๖๖๘.๖๘ ลบ.ม. โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 สพ.3/นห.8/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 สพ.3/นห.9/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจ้างผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด SINGLE SLOPE BARRIER พร้อมอุปกรณ์ (รวมงานขนส่ง) จำนวน ๘ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2564 สพ.3/คท.6/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจ้างผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด SINGLE SLOPE BARRIER พร้อมอุปกรณ์ (รวมงานขนส่ง) จำนวน ๘ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำลูกกา - คลอง ๑๖ ตอน ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2564 คค 06115.3/ลก3.5/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจ้างผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด SINGLE SLOPE BARRIER พร้อมอุปกรณ์ (รวมงานขนส่ง) จำนวน ๘ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำลูกกา - คลอง ๑๖ ตอน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/01/2564 สพ.3/ลก1.7/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 จ้างผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด SINGLE SLOPE BARRIER พร้อมอุปกรณ์ (รวมงานขนส่ง) จำนวน 8 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ตอน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563 สพ.3/นน.4/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน การุ้ง -อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2563 สพ.3/กร.3/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2563 สพ.3/อท.2/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 สพ.3/คช.1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2563 สพ.3/นค.43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจัดซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ ๒๕ กก. จำนวน ๓,๕๖๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2563 สพ.3/นค.42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 96 รายการ