f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 สพ.3/นก.15/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 สพ.3/คส.14/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง-หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2563 13/01/2563 สพ.3/คส.13/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2562 18/12/2562 สพ.3/ถน.12/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2562 18/12/2562 สพ.3/ทก.10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2562 18/12/2562 สพ.3/นว.11/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง ๓๐.๐๐ เมตร (รวม ๓ ช่วง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562 21/11/2562 สพ.3/ถน.8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562 21/11/2562 สพ.3/ถน.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/ตค.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/มก.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/ยอ.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/ยล.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/สธ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2562 08/11/2562 สพ.3/คน.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/2562 02/11/2562 สพ.3/ทก.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ