f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 คค 06115.3/นค.56/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 คค 06115.3/นค.55/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 คค 06115.3/นค.54/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๒๘.๑๒ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 คค 06115.3/นค.53/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564 คค 06115.3/นค.52/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองปลาไหล - กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2564 คค 06115.3/นก.50/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองปลาไหล - กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2564 คค 06115.3/นก.51/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองปลาไหล - กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2564 คค 06115.3/นก.49/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 คค 06115.3/นอ.46/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโคก - แยกเขาตะพาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 คค 06115.3/บข.45/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 คค 06115.3/พต.44/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2564 คค 06115.3/นท.43/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2564 คค 06115.3/บท.42/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2564 คค 06115.3/พอ.41/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2564 คค06115.3/ทก.47/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 210 รายการ