f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๒ ตอน คลองระพีพัฒน์ - ต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2563 คค 06115.3/คพ.74/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563 สพ.3/นค.43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ ๒๕ กก. จำนวน ๓,๕๖๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2563 สพ.3/นค.42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Gieder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2563 คค 06115.3/นว.69/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม จำนวน ๑ LS. โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563 สพ.3/คช.45/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 งานจ้างทำการขนส่ง-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563 คค 06115.3/นว.67/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2563 คค 06115.3/นพ.66/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสะพาน คสล. เดิม จำนวน ๑ LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2563 คค 06115.3/คช.62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2563 คค 06115.3/นว.61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๕ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 คค 06115.3/สก.60/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 คค 06115.3/สก.59/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 สพ.3/สก.38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 สพ.3/สก.39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 คค 06115.3/สก.56/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๕ ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2563 คค 06115.3/คท.55/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ