f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2565 ศ.สส.3/อ.27/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2565 ศ.สส.3/อ.26/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2565 ศ.สส.3/อ.25/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสะพาน คสล. เดิม จำนวน ๑ LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2563 คค 06115.3/คช.62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 งานจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ คาน โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2563 คค 06115.3/นว.61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 21/04/2563 755/30/63/170 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๓๗ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 755/30/63/28 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2563 คค 06115.3/บท.63/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 จ้างซ่อมเครื่องชั่ง OHAUS D31P30BR จำนวน 1 ตัว 21/12/2561 755/-/62/204 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ