f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 755/60/63/278 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 755/60/63/276 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 ซื้อยูแจ็ค ขนาด 4 นิ้ว พร้อมขาเกลียว ยาว 60 ซม. จำนวน 200 ชุด 30/03/2563 30/03/2563 755/60/63/275 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 755/45/63/274 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 755/60/63/273 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม 27/03/2563 27/03/2563 755/40/63/272 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 จ้างติดตั้งคาน I-Girder ช่วง 20.00 เมตร โดยรถเครน 160 ตัน จำนวน 1 งาน 27/03/2563 27/03/2563 755/-/63/271 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 755/40/63/270 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 26/03/2563 24/03/2563 755/30/63/151 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 24/03/2563 755/30/63/150 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/03/2563 24/03/2563 755/30/63/147 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อก้านเจาะหมุน จำนวน 4 ชิ้น 26/03/2563 24/03/2563 755/30/63/146 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 26/03/2563 24/03/2563 755/30/63/145 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 23/03/2563 755/30/63/144 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 ารายการ 26/03/2563 23/03/2563 755/35/63/138/นล.40 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,127 รายการ