f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 8 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 755/-/63/49 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 755/30/63/48 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 755/30/63/47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 ซื้อคอมเพรชเซอร์แอร์ จำนวน 1 ลูก 06/12/2562 06/12/2562 755/30/63/46 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 ซื้อสายจี้คอนกรีตขนาด 1 1/4" ยาว 4 เมตร จำนวน 2 เส้น 06/12/2562 06/12/2562 755/30/63/45 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 755/30/63/44 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 755/30/3/43 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 ซื้อโช๊คอัพหน้าซ้าย-ขวา จำนวน 2 ชิ้น 06/12/2562 06/12/2562 755/30/63/42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 755/30/63/41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 จ้างซ่อมหม้อน้ำและอัดผ้าเบรค จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 755/-/63/40 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 ซื้อสลิงขนาด 5/8" จำนวน 180 เมตร 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/39 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/37 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/36 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/35 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 842 รายการ