f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/01/2563 22/01/2563 755/30/63/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ 24/01/2563 22/01/2563 755/30/63/79 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 755/60/63/132 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 755/45/63/131 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/129 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/128 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/85/63/127 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 755/30/63/74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 จ้างติดตั้งกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์ม จำนวน 1 บาน 21/01/2563 21/01/2563 755/-/63/71 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10.00 ม. มอก.20 จำนวน 200 เส้น 21/01/2563 21/01/2563 755/60/63/124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 755/40/63/123 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 240 ขด 21/01/2563 21/01/2563 755/60/63/122 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อไฟกระพริบ Solar Power ขนาด 180 มม. รุ่น H-868 A 2 ด้าน จำนวน 12 ดวง 21/01/2563 21/01/2563 755/45/63/121 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 936 รายการ