f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/02/2564 755/60/64/341 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10 ม. มอก.20 จำนวน 50 เส้น 25/02/2564 755/60/64/339 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/02/2564 755/60/64/338 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10 ม. มอก.20 จำนวน 50 เส้น 25/02/2564 755/60/64/337 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10 ม. มอก.20 จำนวน 50 เส้น 24/02/2564 755/60/64/333 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อแผ่นยางรองคาน ขนาด 1x15x100 ซม. จำนวน 84 แผ่น 24/02/2564 755/60/64/331 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 ซื้อเหล็กเส้นกลม RB 12 SR 24 ยาว 10 ม. มอก.20 จำนวน 50 เส้น 24/02/2564 755/60/64/330 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 23/02/2564 755/45/64/328 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2564 755/60/64/325 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 ซื้อปูนฉาบสำเร็จรูป จุ 50 กก. จำนวน 50 ถุง 22/02/2564 755/60/64/323 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/02/2564 755/60/64/322 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/02/2564 755/60/64/319 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/02/2564 755/60/64/315 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 Ah พร้อมประจุไฟ+น้ำกรด จำนวน 3 ลูก 18/02/2564 755/30/64/310 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2564 755/60/64/309 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,241 รายการ