f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อดินถม ลูกรัง และหินคลุก จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 คค 06115.3/ทช.22/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 คค 06115.3/ทช.21/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2563 23/01/2563 คค 06115.3/ทช.20/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 755/60/63/132 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/129 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 755/60/63/125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 755/45/63/114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๓๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563 17/01/2563 คค 06115.3/นว.23/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 คค 06115.3/ทช.22/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 คค 06115.3/ทช.21/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2563 15/01/2563 คค 06115.3/ทช.20/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 755/60/63/90 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 จ้างทำแบบเหล็กหล่อเสากลม จำนวน 1 งาน 19/12/2562 19/12/2562 755/-/63/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 275 รายการ