f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0505 ตอน วัหนองม่วง-ลำพยนต์ 23/11/2565 ศ.สส.3/นล.12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 ลวดเหล็กตีเกลียว จำนนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0505 ตอน วัหนองม่วง-ลำพยนต์ 23/11/2565 ศ.สส.3/นล.11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0505 ตอน วัหนองม่วง-ลำพยนต์ 23/11/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนนวน 7 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0505 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ 23/11/2565 ศ.สส.3/นล.10/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนนวน 7 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล้ม 23/11/2565 ศ.สส.3/สบ.15/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนนวน 7 รายการ กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน ควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา 23/11/2565 ศ.สส.3/คร.14/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 เหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนนวน 7 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและอาคารระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอน ควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย 23/11/2565 ศ.สส.3/วบ.13/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพานพาน ปริมาณ 6 รายการ โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาและบูรณะสะพานทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม0100 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด 17/11/2565 ศ.สส.3/บท.9/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 คอน ควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง 17/11/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 15/11/2565 ศ.สส.3/พค.4/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 15/11/2565 ศ.สส.3/พค.3/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 15/11/2565 ศ.สส.3/พค.2/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน 15/11/2565 ศ.สส.3/พค.1/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ปากดง 15/11/2565 ศ.สส.3/จค.7/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ปากดง 15/11/2565 ศ.สส.3/จค.6/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 955 รายการ