f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2562 25/09/2562 คค 06115.3/ทก.102/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2562 25/09/2562 คค 06115.3/นว.101/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.100/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
4 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.98/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/คน.95/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ตค.94/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
7 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/สธ.93/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๖ ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ยล.92/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ยอ.91/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/มก.90/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2562 26/07/2562 คค 06115.3/ดม.89/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ณ โครงการงานซ่อมพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/ศช.83/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมยกวาง จำนวน ๒๐ คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/นว.82/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 จ้างก่อสร้างงานหล่อเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/ทก.79/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 จ้างซ่อมเครื่องชั่ง OHAUS D31P30BR จำนวน 1 ตัว 21/12/2561 21/12/2561 755/-/62/204 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ