f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 27/04/2562

ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3

สามารถโหลดรูปภาพได้ทั้งหมดที่ลิ้งด้านล่างนี้
https://drive.google.com/…/13YBQje9PsyuOGbKHwMoMhm9sUdXCdWpF


'