f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศุนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ต้อนรับท่าน วญส.และคณะตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏบัติงานประจำปี 2562
ลงวันที่ 16/01/2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง (วญส.) ผู้แทนกรมทางหลวง พร้อมคณะตรวจราชการเดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3  โดยมี นายสมบัติ ประภพรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม รวม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. หมวดทางหลวงหลักสี่ แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2. หมวดทางหลวงนครหลวง แขวงทางหลวงอยุธยา
3. หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4. หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี
5. หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
6. หมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี
7. หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี
8. หมวดทางหลวงบ้านนา แขวงทางหลวงนครนายก
9. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)


'